Thứ hai, 22/07/2019

TBT Nguyễn Phú Trọng: Từ nay bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không nhân nhượng

24/11/2018 12:12
[post_view]

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm k.ỷ l.u.ậ.t thì chúng ta phải x.ử lý n.g.h.i.ê.m, làm n.g.h.i.ê.m từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình t.h.ư.ơ.n.g yêu, quý trọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn VGP

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nội dung về công tác ca’n bộ, đặc biệt là việc Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành k.ỷ l.u.ậ.t đối với ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vì ông này đã có những khuyết điểm, vi phạm rất n.g.h.i.ê.m trọng.

“Dư luận đại đa số ca’n bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức k.ỷ l.u.ậ.t vừa n.g.h.i.ê.m khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng gia’o dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu să’c”, Tổng bí thư nói.

Nhấn mạnh đây là bài học đau xo’t cần n.g.h.i.ê.m túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi ca’n bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tra’nh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tra’nh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa).

Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm k.ỷ l.u.ậ.t, chúng ta phải x.ử lý n.g.h.i.ê.m, làm n.g.h.i.ê.m từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình t.h.ư.ơ.n.g yêu, quý trọng của nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để m.â’t niềm tin là m.â’t tất cả”. Vậy nên, việc x.ử lý một số vụ a’n, x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t một số ca’n bộ, kể cả ca’n bộ cao cấp trong thời gian gần đây được đông đảo ca’n bộ, đảng viên, các vị lão thành, ca’n bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần pha’t huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trên lĩnh vực công tác q.u.a.n t.r.ọ.n.g được phân công.

Theo Tổng bí thư, trong gần 2 năm qua, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kê’t thực hiện các nhiệm vụ chiến lược; q.ua n h.ệ đối ngoại và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. “Điều đó đòi hỏi cả nước phải thực hiện n.g.h.i.ê.m túc các nghị quyê’t, kê’t luận của Hội nghị Trung ương để pha’t huy kê’t quả và khắc phục những hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng cho biết thêm, sau khi xem xe’t tờ trình của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao việc bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá 12 là ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo : https://viettimes.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-nay-bat-cu-ai-vi-pham-ky-luat-deu-bi-xu-ly-nghiem-141549.html

Đọc thêm

lên đầu trang